Správní právo

Služby poskytované v oblasti správního práva

  • Návrhy a příprava dokumentů a podkladů (stavební povolení, územní rozhodnutí) v oblasti stavebního práva
  • Zastupování ve správních řízeních před správními orgány
  • Zastupování ve věcech dle živnostenského zákona
  • Zastupování v katastrálním řízení
  • Poradenství v daňovém právu
  • Zastupování ve správním soudnictví
  • Zastupování v přestupkovém řízení