Exekuce a insolvence

Služby poskytované v oblasti exekuce a insolvence

  • Sepisování návrhu na nařízení exekuce
  • Zastupování věřitelů i dlužníků
  • Právní pomoc při neoprávněné exekuci
  • Sepisování insolvenčních návrhů včetně oddlužení
  • Zastupování v insolvenčním řízení