Rodinné a dědické právo

Služby poskytované v oblasti rodinného a dědického práva

  • Příprava předmanželských smluv
  • Příprava dědických smluv
  • Rozvody manželství
  • Vypořádání SJM
  • Zastupování v dědickém řízení
  • Právní zastoupení před soudem