Obchodní právo

Služby poskytované v oblasti obchodního práva

  • Příprava a zpracování smluv a jiných listin
  • Zakládání společností
  • Zápisy do obchodního rejstříku
  • Zakládání zákonem stanovených listin do sbírky listin
  • Právní služby v souvislosti s konáním valné hromady
  • Vymáhání pohledávek
  • Přeměny společností